dnes je 30.3.2023

Input:

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.7.3 Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

uzatvorená podľa § nasl. Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti: ..................................................

IČO: .......................................................................................................

   

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na uzavretí pracovnej zmluvy