dnes je 23.6.2024

Input:

Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitú

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.1 Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitú

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Pozn. okrem § 48 ZP viď. aj osobitné pravidlo v § 252o ZP.

§ 252o Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s