dnes je 2.10.2022

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.6 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M


Stiahnuť vzor

Výpoveď zamestnávateľa

podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .....................................................

Adresa trvalého pobytu: .......................................................

Dátum narodenia: .................................................................

a

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.....................................................

IČO: .......................................................................................

 

V.................................... dňa................

Vážený pán/pani.................................,

na základe písomnej pracovnej