dnes je 28.9.2023

Input:

Základné mzdové veličiny pre HR manažéra v 2019

11.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.1.2 Základné mzdové veličiny pre HR manažéra v 2019

Ing. Martina Švaňová

Tak, ako každoročne, aj v roku 2019 sa budú v mzdovom účtovníctve používať mzdové veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017, veličiny odvodené od výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2019, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Základné mzdové veličiny, platné od 1. 1. 2019, Vám ponúkame v prehľadnej tabuľke:

mzdová veličina popis suma právny predpis 
Minimálna mzda Minimálna mesačná mzda  520 eur Zákon č. 663/2007 o minimálnej mzde; Nariadenie vlády č. 300/2018  
Minimálna hodinová mzda  2,989 eura/hodina