dnes je 28.6.2022

Input:

Zamestnanci na PN a podpora v čase skrátenej práce

27.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.2.4 Zamestnanci na PN a podpora v čase skrátenej práce

Ing. Mikuláš Hamuľák


Ako sú posudzovaní zamestnanci, ktorí sú celý mesiac PN z pohľadu splnenia podmienky o nepridelení práce minimálne 1/3 zamestnancov? Ak máme 430 zamestnancov a 20 z nich je celý mesiac PN, odpočítavam ich od celkového počtu t.j. 430-20 a následne pre podporu počítam len 410 a z nich minimálne 1/3 zamestnancov, ktorým neprideľujem prácu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 215/2021 Z. z. podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pohľad autora na problematiku:

Obmedzením činnosti zamestnávateľa na účely poskytovania podpory v čase skrátenej práce sa rozumie prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 %