dnes je 9.12.2023

Input:

Započítanie praxe zamestnancovi, ktorý bol na predĺženej rodičovskej dovolenke s dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom

9.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.2.1 Započítanie praxe zamestnancovi, ktorý bol na predĺženej rodičovskej dovolenke s dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Otázka:

Ako postupovať pri uznaní započítanej praxe pre účely určenia platu zamestnankyne, ktorá v čestnom vyhlásení o praxi uviedla, že bola na predĺženej rodičovskej dovolenke s dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6 rokov. Má len jedno dieťa. Či sa na to vzťahuje zákon 553/2003 Z.z.§6, ods. 4, c) 2? Môžeme jej celú dobu 6 rokov započítať?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 6 ods. 4 Zákon 553/2003 Z. z.

Pohľad autora na problematiku:

Do započítanej praxe sa započítava aj tzv. náhradná doba, ktorá predstavuje čas

a)skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu ustanovenom osobitným