dnes je 4.3.2024

Input:

Zápočtový list zamestnanca v roku 2024

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.1 Zápočtový list zamestnanca v roku 2024

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Primárnou charakteristikou pracovného záväzku je povinnosť zamestnávateľov i zamestnancov riadne plniť svoje povinnosti. Riadne plnenie povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov je povýšené na jeden z kľúčových princípov pracovného práva, čo zvýrazňuje jeho zakotvenie v Čl. 5 Základných zásad Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. (ZP).

Jednou z mnohých konkrétnych je aj povinnosť zamestnávateľa vypracovať a vydať zamestnancovi okrem pracovného posudku aj potvrdenie o zamestnaní v zmysle § 75 ZP. Uvedené ustanovenie stručne upravuje aj právo nahliadať do osobného spisu, ktorého účelom je transparentná kontrola zo strany zamestnanca, aké záznamy o ňom vedie zamestnávateľ.

Napriek tomu, že pri potvrdení o zamestnaní na prvý pohľad ide o bezproblémový inštitút, existujú praktické problémy vyplývajúce z