dnes je 6.12.2021

Input:

Zaraďovanie zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav

23.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.338 Zaraďovanie zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Východiskom posudzovania zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie závislej práce je § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa ktorého zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek,