dnes je 23.6.2024

Input:

Zastupovanie zamestnankyne na pracovisku počas materskej dovolenky

8.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.2 Zastupovanie zamestnankyne na pracovisku počas materskej dovolenky

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Ak má zastupovanie materskej a rodičovskej dovolenky a riadnej dovolenky presiahnuť dva roky, je potrebné pracovný pomer po dvoch rokoch predĺžiť alebo opätovne dohodnúť prostredníctvom dodatku k pracovnej zmluve?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Pohľad autora na problematiku:

Na základe platného právneho stavu Zákonník práce zakotvuje dobu uzatvorenia pracovného pomeru na určitú dobu na dva roky tým, že zakotvuje, že pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Tento právny model umožňuje zamestnávateľovi bez existencie vecného dôvodu uzatvoriť pracovnú zmluvu na určitú dobu najviac na dva roky. Na takéto dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu nemusí mať zamestnávateľ vecný