dnes je 26.2.2024

Input:

Žiadosť o dorovnanie mzdy a doplatenie rozdielu v mzde

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.11 Žiadosť o dorovnanie mzdy a doplatenie rozdielu v mzde

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Titul, meno a priezvisko zamestnanca, adresa trvalého pobytu zamestnanca

 

Obchodné meno zamestnávateľa

Adresa zamestnávateľa

K rukám:

.....................................................

 

V .................... dňa ...........

 

Doporučene/Osobne

VEC: Žiadosť o dorovnanie mzdy a doplatenie rozdielu v mzde

 

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa ............ vykonávam pre spoločnosť..............., IČO: ............., sídlom ................... (ďalej len „zamestnávateľ”) prácu na pracovnej pozícii .................... odo dňa nástupu do práce, t. j. od ................... .

Okrem mňa pracuje na rovnakej pozícii ...... ďalších kolegov/kolegýň, pričom napriek tomu, že vykonávame prácu na rovnakej pozícii s rovnakou pracovnou náplňou, sme rozdielne