dnes je 7.6.2023

Input:

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.7 Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Zamestnávateľ: ............................................ (názov, sídlo)

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu

podľa § 152a ZP a na účely oslobodenia sumy od dane z príjmu podľa   § 5 ods. 7 písm. b) ZDP

 

Žiadateľ:                                 .................................................. (titul, meno a priezvisko)

Organizačný útvar:                  ..................................................

 

Pracovný pomer trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite viac ako 24 mesiacov:

ÁNO                                       NIE

 

Dátum rekreácie na území SR od ......... do ......... Počet prenocovaní: .............................

Oprávnené výdavky podľa priloženého účtovného dokladu za:

☐ služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním: (najmenej dve prenocovania na území SR – ak