dnes je 24.5.2024

Input:

Žiadosť o predĺženie pracovného pomeru v roku 2018

12.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1.3 Žiadosť o predĺženie pracovného pomeru v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová


Stiahnuť vzor

Trvanie pracovného pomeru na dobu určitú môže byť v pracovnej zmluve vymedzené:

- uvedením časového úseku, na ktorý sa pracovná zmluva uzatvára, napr. na tri mesiace,

- uvedením dátumu, do ktorého bude pracovný pomer trvať, napr. do 31. 12. 2018,

- špecifikáciou obdobia, počas ktorého bude práca zamestnanca potrebná, napr. počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky zamestnankyne.

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Ak však zamestnanec bude po uplynutí dohodnutej doby pokračovať vo vykonávaní prác s vedomím zamestnávateľa, pracovný pomer sa automaticky predĺži a zmení na pracovný pomer na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú