dnes je 24.6.2024

Vykazovanie odpracovaného času zamestnávateľovi v roku 2024Garancia

19.6.2024, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Konto pracovného času zamestnanca v roku 2024Garancia

18.6.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Súhlas zamestnanca s evidenciou pracovného času v praxiGarancia

18.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaokrúhľovanie pracovného času v praxiGarancia

18.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pružný pracovný čas a výkon práce nad a pod rozsah prevádzkového času v praxiGarancia

18.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skrátenie pracovného času zamestnancom zo strany zamestnávateľa v roku 2024Garancia

17.6.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Úloha personálneho útvaru v procese ukončenia pracovného pomeru v roku 2024Garancia

14.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnancov podľa Zákonníka práce v roku 2024Garancia

13.6.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Právo zamestnávateľa na krátenie dovolenky zamestnancaGarancia

13.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah evidencie pracovného časuGarancia

13.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava evidencie pracovného času v praxiGarancia

13.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného zamestnanca v roku 2024Garancia

12.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 152a príspevok na rekreáciuGarancia

12.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 76a OdchodnéGarancia

12.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 63 Výpoveď daná zamestnávateľomGarancia

12.6.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 45 Skúšobná dobaGarancia

12.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenkyGarancia

12.6.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Význam opatrení bezpečnosti a hygieny práce pre zamestnancov v roku 2024Garancia

11.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Evidencia pracovného času pri pružnom pracovnom čase - prebytok hodínGarancia

11.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrady mzdy za vyčerpanú dovolenkuGarancia

11.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatené voľno vs. ospravedlnenie neprítomnosti v práciGarancia

11.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. 5. 2024Garancia

10.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Podmienky zamestnania profesionálneho športovcaGarancia

6.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancomGarancia

6.6.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preplatenie dioptrických okuliarov zamestnancovi zo strany zamestnávateľaGarancia

5.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Spoločenské, sociálne a environmentálne riadenie firiemGarancia

5.6.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Spätná väzba ako nástroj riadenia ľudských zdrojovGarancia

4.6.2024, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Význam teambuildingov na pracoviskuGarancia

4.6.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Onboarding ako integrácia nových zamestnancov do pracovného prostrediaGarancia

3.6.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prínosy umelej inteligencie v HRGarancia

3.6.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinokGarancia

28.5.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 62 Výpovedná dobaGarancia

28.5.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 178 Predchádzanie škodámGarancia

28.5.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenkyGarancia

28.5.2024, Mgr. Michaela Hinnerová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zaujímavé rozsudky z oblasti pracovného práva za rok 2023ZáznamGarancia

28.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:13

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Zamestnanecké benefity v praxiGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška príspevku na rekreáciu v roku 2024Garancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oboznamovanie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v praxiGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť zamestnanca za poškodenie služobného mobilného telefónuGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedomosť o mieste dovolenky zamestnancaGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024PodcastGarancia

20.5.2024, JUDr. Radka Sláviková Geržová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:38:27

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. a aplikačná prax v r. 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:38

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Práca cez sviatok v roku 2024Garancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovnoprávna zodpovednosť a jej preventívna zložka v praxiGarancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na určenie výpovednej doby pri PN zamestnancaGarancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhradné voľno zamestnanca v roku 2024Garancia

15.5.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus