dnes je 15.7.2024

Input:

Faktory motivácie

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.1 Faktory motivácie

PhDr. Mojmír Kališ

Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný” vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie pracovného výkonu a ako ich možno ovplyvniť tak, aby reálne fungovali.

Predtým, než začneme hovoriť o konkrétnych skupinách motivačných faktorov, je potrebné uviesť, že všetky motivačné faktory pôsobia v troch rozličných rovinách:

  • pôsobia na udržanie výkonu – motivačný faktor pôsobí prevažne na udržiavanie rovnomernosti výkonu z hľadiska množstva a kvality,

  • pôsobia na zvýšenie výkonu – motivačný faktor pôsobí na zvýšenie výkonu, a to buď dlhodobo alebo v krátkodobom horizonte,

  • pôsobia na vzťah človeka k spoločnosti – motivačný faktor ovplyvňuje emocionálny vzťah človeka k zamestnávateľovi.

Tieto tri roviny „fungujú” nepretržite, neustále