dnes je 28.9.2023

Stratégia modrého oceánu v podnikaníGarancia

27.9.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Small talk - alebo umenie malých rozhovorovGarancia

27.9.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie pracovného voľna pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu v praxiGarancia

26.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ústne dohodnutie pracovného voľna a viazanosť dohodouGarancia

26.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky na strane zamestnávateľa v praxiGarancia

26.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Atestačné konanie v zmysle aktuálnych legislatívnych predpisov v roku 2023ZáznamGarancia

26.9.2023, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:44

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Manažér alebo líder?Garancia

25.9.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Empatia a súcit a ich vplyv na vodcovstvoGarancia

22.9.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Diderotov efekt - alebo špirála nekonečných želaníGarancia

22.9.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávanie predsedov, členov a zapisovateľov volebných komisií do mzdového programuGarancia

22.9.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Krátenie dovolenky zamestnancovi za obdobie otcovskej dovolenkyGarancia

21.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Predpoklady vzniku zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách v roku 2023Garancia

20.9.2023, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prekážky v práci v roku 2023 a praktická situáciaGarancia

19.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakročovacia povinnosť zamestnanca v praxiGarancia

19.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup zamestnávateľa v prípade porušenia pracovnej disciplíny v praxiGarancia

19.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie pracovnej zmluvy v roku 2023Garancia

19.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Spracúvanie osobných údajov zamestnanca vo výberovom konaní v roku 2023Garancia

18.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Interakcia nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždniGarancia

14.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na určenie dovolenky pri návrate do práce po rodičovskej dovolenkeGarancia

14.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na určenie dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenkyGarancia

14.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond pracovnej doby zamestnanca v nepretržitej prevádzkeGarancia

13.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Kategorizácia zamestnaní z hľadiska zdravotného rizika v roku 2023Garancia

13.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zmeny v Zákonníku práce 2023 - príklady a dopady na praxZáznamGarancia

13.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:38

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Životné minimum v kontexte vplyvu na mzdové veličiny od 1.7.2023Garancia

12.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpoveď zo strany zamestnávateľa a dohoda o ukončení pracovného pomeru zamestnancaGarancia

12.9.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Reziliencia očami odborníčky Jaroslavy VaculčiakovejZvukGarancia

12.9.2023, Jaroslava Vaculčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 01:03:50

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ľudské zdroje a personalistika - očami riaditeľky HR spoločnosti DedolesZvukGarancia

12.9.2023, Martina Rothova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:30:56

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prepadnutie nevyčerpanej dovolenky v roku 2023Garancia

11.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenášanie dovolenky v praxiGarancia

11.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preplatenie dovolenky v roku 2023Garancia

11.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Systémový prístup k vzdelávaniu zamestnancov na pracoviskuGarancia

11.9.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Koučing a jeho benefity pre firmuGarancia

8.9.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zodpovednosť zamestnanca za škodu v praxiGarancia

7.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účasť na vzdelávaní ako výkon práce v praxiGarancia

7.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Započítavanie sviatkov do zameškaných dní v kontexte krátenia dovolenkyGarancia

7.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Gaslighting ako manipulatívna a psychologicky škodlivá taktika na pracoviskuGarancia

7.9.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Soft skills a hard skills na pracoviskuGarancia

6.9.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenkeGarancia

5.9.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 88 Pružný pracovný časGarancia

5.9.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 105 Dovolenka za odpracované dniGarancia

5.9.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokGarancia

5.9.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovosťGarancia

5.9.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Budovanie dobrého kolektívu na pracovisku s cieľom spokojnosti zamestnancovGarancia

5.9.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako vidím prácu s ľuďmi v roku 2023 - rozhovor s odborníčkou Lenkou Moskál Balážovou (people and culture manager v spoločnosti Primark)ZvukGarancia

4.9.2023, Mgr. Ing. Lenka Moskál Balážová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:43:02

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Štrajk zamestnancov na pracoviskuGarancia

30.8.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus