dnes je 9.12.2023

Input:

Odchodné zamestnanca pri odchode do predčasného starobného dôchodku

11.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.2 Odchodné zamestnanca pri odchode do predčasného starobného dôchodku

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Ako je to s odchodným pri odchode do predčasného starobného dôchodku s využitím odpracovaných viac ako 40 rokov? Momentálne nám dvaja pracovníci oznámili, že v decembri končia z dôvodu odchodu do predčasného dôchodku. Zákonník práce § 76a ZP hovorí iba o prípade pri prvom skončení odchodu do starobného dôchodku alebo ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %. Platí to isté aj pri skončení pri odchode do predčasného starobného dôchodku?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Pohľad autora na problematiku:

Zákonník práce precizuje poskytovanie odchodného pri skončení pracovného pomeru s cieľom umožniť, aby zamestnanec, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok alebo na invalidný