dnes je 24.5.2024

Input:

Tímová spolupráca a dynamika v tíme

2.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:35

Kapitoly videa

Tím by mal fungovať ako správne namazaný stroj, pričom jeho členovia by mali mať pocit istoty, vzájomnosti, dôvery a bezpečia. Na webinári si povieme viac o tom, čo je potrebné k tomu, aby v tíme fungovala spolupráca, zdieľanie, otvorenosť a správna komunikácia, ako aj to, akými fázami každý tím prechádza a čo musí mať každý člen tímu, aby to tam "klapalo". Ako hovorí africké príslovie: "Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš ísť ďaleko, choď s niekým spolu."

Lektor

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Je majiteľkou spoločnosti SoWiRes- Solutions with respect, ktorá je zameraná na oblasť rozvoja a riadenia ľudských zdrojov. Má dlhoročné skúsenosti v bankovníctve, kde pôsobila na rôznych manažérskych pozíciách. Pracovala ako Riaditeľka odboru ľudských zdrojov v spoločnosti Proficredit Slovakia. Niekoľko rokov pôsobila ako Group HR Officer pre viacero spoločností.

Elena Moravčíková je medzinárodne certifikovaná koučka ACC. Je členkou Medzinárodnej federácie koučov ICF, SAKO- Slovenskej Asociácie Koučov, ako aj Slovenskej pobočky ICF. Venuje sa individuálnemu koučingu a skupinovým  tréningom v oblastiach manažérskych zručností, osobnostného rastu, vrátane komunikačných a prezentačných zručností. Okrem rozvoja a vzdelávania pomáha firmám nastavovať a skvalitňovať procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Elena Moravčíková vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor Biológia – Etika s prvkami psychológie, filozofie a teórie poznania. Svoje vzdelanie doplnila doktorátom z Antropológie človeka. Zameriava sa na rozvoj emočnej inteligencie so zameraním na efektívne využívanie komunikačných zručností a tým zvyšovanie úrovne manažmentu ako aj jednotlivcov.