dnes je 24.5.2024

Zamestnanecké benefity v praxiGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška príspevku na rekreáciu v roku 2024Garancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oboznamovanie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v praxiGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť zamestnanca za poškodenie služobného mobilného telefónuGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedomosť o mieste dovolenky zamestnancaGarancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024PodcastGarancia

20.5.2024, JUDr. Radka Sláviková Geržová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:38:27

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. a aplikačná prax v r. 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:38

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Práca cez sviatok v roku 2024Garancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovnoprávna zodpovednosť a jej preventívna zložka v praxiGarancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na určenie výpovednej doby pri PN zamestnancaGarancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhradné voľno zamestnanca v roku 2024Garancia

15.5.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dohoda so zamestnancom o vykonávaní pracovnej činnosti v roku 2024Garancia

14.5.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok zamestnanca na odchodnéGarancia

14.5.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dovolenka na zotavenie a otcovská dovolenka v praxiGarancia

14.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky na zotavenie v roku 2024 v praxiGarancia

14.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná cesta a výkon práce v praxiGarancia

14.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie benefitov zamestnancomGarancia

13.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skrátený pracovný čas zamestnancaGarancia

10.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zabezpečenie zamestnancov počas dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2024Garancia

10.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Manažér ako mediátorGarancia

9.5.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovnoprávna ochrana ohrozených kategórií na trhu práce v roku 2024Garancia

9.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Fluktuácia zamestnancov na pracoviskuGarancia

7.5.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Podmienky a dôvody preradenia zamestnanca na inú prácu v roku 2024Garancia

7.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Význam etického kódexu v organizáciiGarancia

6.5.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pozícia zamestnanca v novelizovanom Zákonníku práceGarancia

6.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Význam teambuildingu pre firmuGarancia

3.5.2024, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Úrad pre dohľad nad zdravotnou staroslivosťou, odvody a dane očami Ing. Renáty BlahovejPodcastGarancia

3.5.2024, Ing. Renáta Blahová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:26:06

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Tvorba vzdelávacieho programu zamestnancov na pracoviskuGarancia

2.5.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Praktický príklad na nedodržanie 30 dňovej lehoty na predloženie účtovných dokladovGarancia

25.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška príspevku na rekreáciu v roku 2024Garancia

25.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na veciach zamestnancov odložených na pracoviskuGarancia

25.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na výpočet výšky dávky v nezamestnanosti v roku 2024Garancia

25.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranné pracovné prostriedky na pracovisku - povinnosti zamestnávateľa v roku 2024ZáznamGarancia

24.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:48

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Toxíny v tíme-disfunkčnosť tímovZáznamGarancia

24.4.2024, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:01

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Praktický príklad na rekreáciu objednanú prostredníctvom zľavového portáluGarancia

23.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení účinné od 1.3.2024ZáznamGarancia

23.4.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:21

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Tuzemská pracovná cesta zamestnanca v roku 2024Garancia

22.4.2024, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vyplatenie príjmu zamestnancovi po skončení zdravotného poistenia v roku 2024Garancia

19.4.2024, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus