dnes je 29.3.2023

Input:

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom od 1.2.2023

31.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:28

Kapitoly videa

Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. 12. 2022 schválila novelu zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá do nášho právneho poriadku s účinnosťou od 1. 2. 2023 prináša zrýchlenie a zjednodušenie založenia niektorých obchodných spoločností. Toto zjednodušenie je transpozíciou požiadaviek vyplývajúcich zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1151 z 20. júna 2019. Zjednodušená možnosť založenia spoločností bude účinnosťou novely Obchodného zákonníka znamenať novú možnosť nad rámec už existujúcich spôsobov založenia obchodných spoločností. V podstate pôjde o online proces registrácie spoločnosti, a to len v rámci jedného konania. V priebehu webinára si priblížime osobitné podmienky, ktoré musia byť splnené pri zakladaní s.r.o. zjednodušeným spôsobom.

 

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.