dnes je 4.3.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o sociálnom poistení v MPK do 22.12.2023

8.12.2023, Zdroj: Slov-lex.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účelom predloženého návrhu zákona je posilnenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Riadenie ľudských zdrojov v praxi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.