dnes je 30.3.2023

Výška odstupného pri výpovedi z pracovného pomeru v roku 2023Garancia

28.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanie cudzincov je od 1.1.2023 jednoduchšieGarancia

28.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie výplatnej pásky zamestnancomGarancia

28.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pštrosí efekt a jeho vplyv na rozhodovanieGarancia

24.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Klam preživších a jeho vplyv na rozhodovanieGarancia

24.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov - daňový bonusGarancia

23.3.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Psychologické pasce v rozhodovaní - pasca vyhľadávania potvrdzujúcich informáciíGarancia

22.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pasca zakotvenia v rozhodovaníGarancia

22.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z dohôd mimo pracovného pomeru v roku 2023Garancia

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatková dovolenka v roku 2023Garancia

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmera dovolenky za kalendárny rok v roku 2023Garancia

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Keď nám vlastné sebavedomie komplikuje životGarancia

20.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pasca status quo v rozhodovaníGarancia

20.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pasca utopených nákladovGarancia

16.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neverte informáciám, ktoré sú ľahko dostupné!Garancia

16.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie písma na priepustke zamestnanca - kedy má na to zamestnávateľ nárok?Garancia

15.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času v praxiGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie skúšobnej doby v praxiGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie zmeny analytických údajov v posledný deň lehoty na podanie tlačivaGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pridelenie služobného auta zamestnancovi na súkromné účelyGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Sebarozvoj zamestnancov na pracoviskuGarancia

13.3.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Motivácia zamestnancov na pracoviskuGarancia

10.3.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeruGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 45 Skúšobná dobaGarancia

9.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 76 OdstupnéGarancia

9.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 62 Výpovedná dobaGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 83 Výkon inej zárobkovej činnostiGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Stres na pracoviskuGarancia

9.3.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Agilný prístup v riadení ľudských zdrojovGarancia

8.3.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako predísť burnoutu zamestnancov na pracovisku?Garancia

8.3.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Náhrada za dovolenku a nevyčerpaná dovolenka v roku 2023Garancia

7.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické príklady na závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplínyGarancia

7.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

7.3.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

ÚvodníkGarancia

7.3.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Agilný prístup v riadení ľudských zdrojovGarancia

7.3.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

7.3.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor dohody o zrážkach zo mzdyGarancia

1.3.2023, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, JUDr. Martina Kostková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácieGarancia

1.3.2023, JUDr. Et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácieGarancia

1.3.2023, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácieGarancia

1.3.2023, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 54, § 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradeniaGarancia

1.3.2023, Ing. Martina Švaňová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)Garancia

1.3.2023, JUDr. Et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľaGarancia

1.3.2023, JUDr. Et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus