dnes je 15.4.2024

Input:

Základné piliere komunikácie na pracovisku

29.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:24

Kapitoly videa

Najväčším problémom komunikácie je ilúzia, že nejaká komunikácia medzi ľuďmi prebieha. Práve z tohto dôvodu je potreba vedieť správne komunikovať základom každého vzťahu, nielen na pracovisku, ale aj v bežnom živote. Mnohí by si mohli myslieť, že komunikovať vie každý, ale nie je to tak. Na webinári sa dozviete, čo sú piliere komunikácie, ktoré by nemali chýbať na pracovisku, ako aj to, ako ich využívať a kedy. 

Lektor

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Je majiteľkou spoločnosti SoWiRes- Solutions with respect, ktorá je zameraná na oblasť rozvoja a riadenia ľudských zdrojov. Má dlhoročné skúsenosti v bankovníctve, kde pôsobila na rôznych manažérskych pozíciách. Pracovala ako Riaditeľka odboru ľudských zdrojov v spoločnosti Proficredit Slovakia. Niekoľko rokov pôsobila ako Group HR Officer pre viacero spoločností.

Elena Moravčíková je medzinárodne certifikovaná koučka ACC. Je členkou Medzinárodnej federácie koučov ICF, SAKO- Slovenskej Asociácie Koučov, ako aj Slovenskej pobočky ICF. Venuje sa individuálnemu koučingu a skupinovým  tréningom v oblastiach manažérskych zručností, osobnostného rastu, vrátane komunikačných a prezentačných zručností. Okrem rozvoja a vzdelávania pomáha firmám nastavovať a skvalitňovať procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Elena Moravčíková vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor Biológia – Etika s prvkami psychológie, filozofie a teórie poznania. Svoje vzdelanie doplnila doktorátom z Antropológie človeka. Zameriava sa na rozvoj emočnej inteligencie so zameraním na efektívne využívanie komunikačných zručností a tým zvyšovanie úrovne manažmentu ako aj jednotlivcov.