dnes je 12.12.2019
Praktické informácie - Mzdy - Odvody za zamestnanca a zamestnávateľa 2016
Praktické informácie - Mzdy - Odvody za zamestnanca a zamestnávateľa 2016

Odvody za zamestnanca a zamestnávateľa od 1. 1. 2017

1. Zamestnanec v pracovnom pomere

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 43,50 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 60,90 € 
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 435,00 € – 3,48 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 1,08 € 
max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 20,66 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Zamestnanec s odvodovou úľavou v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnanej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem(oslobodenie sa vzťahuje na obdobie maximálne prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru s hraničnou sumou príjmu 591,61 eura)

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

 

NP

neplatí

neplatí

 

StP
1. pilier

neplatí

neplatí

 

IP

neplatí

neplatí

 

ÚP

0,8 %
min. VZ 435,00 € – 3,48 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

 

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 1,08 € 
max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

neplatí

neplatí

 

Celkom

1,05 %

1,05 %

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 43,50 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 60,90 € 
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 435,00 € – 3,48 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

2 %

GP

neplatí

neplatí

 

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 20,66 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

34,95 %

13,4 %

48,35 %

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený do 2. piliera dôchodkového systému 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 43,50 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 43,50 € 
max. VZ 6 181,00 € – 618,10 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

14 %

StSp
2. pilier

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

neplatí

4 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 435,00 € – 3,48 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 1,08 € 
max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 20,66 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

 

 

 

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti v pracovnom pomere na kratší pracovný čas

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP 
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ nie je určený 
max. VZ z neobmedz. VZ 
zamestnanca*

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Zamestnanec bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva s príjmom, ktorým je podiel na zisku podľa § 5 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov.

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 43,50 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 60,90 € 
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 435,00 € – 3,48 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 1,08 € 
max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 20,66 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 43,50 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 60,90 € 
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

neplatí

 

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 435,00 € – 3,48 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 1,08 € 
max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 20,66 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

31,2 %

9,4 %

40,6 %

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ výsluhového dôchodku, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 43,50 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 60,90 € 
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 435,00 € – 3,48 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 1,08 € 
max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 20,66 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý je dôchodkovo poistený a dovŕšil dôchodkový vek, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 43,50 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 60,90 € 
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

neplatí

 

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 435,00 € – 3,48 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

 2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 1,08 € 
max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 20,66 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

32,2 %

10,4 %

42,6 %

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 21,75 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 8,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 60,90 € 
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 435,00 € – 3,48 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 1,08 € 
max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 20,66 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

29,2 %

10,4 %

39,6 %

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ktorý sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50, poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 21,75 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 8,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 60,90 € 
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ 435,00 € – 3,48 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 1,08 € 
max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 20,66 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

30,2 %

11,4 %

41,6 %

2. Zamestnanec v právnom vzťahu s príjmom podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorý zakladá nárok na pravidelný a nepravidelný príjem

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

2 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

34,15 %

13,4 %

47,55 %

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

31,75 %

11,00 %

42,75 %

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy – poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

30,15 %

9,4 %

39,55 %

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy, poberateľ starobného dôchodku, poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu, poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

28,75 %

8,00 %

36,75 %

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy – poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 21,75 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 8,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 6,09 €
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 60,90 € 
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 17,40 €
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 13,05 € 
max. VZ 6 181,00 € – 185,43

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

28,15 %

10,4 %

38,55 %

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy – poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 21,75 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 8,70 €
z neobmedz. VZ zamestnanca

7 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

26,75 %

9 %

35,75 %

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy – poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 435,00 € – 4,35 €
max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

2 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

31,15 %

10,4 %

41,55 %

3. Zamestnanec s príjmom na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce

Zamestnanec s pravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti (nie je poberateľom starobného dôchodku, poberateľom invalidného dôchodku, poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, a poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, poberateľom predčasného starobného dôchodku)

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z vyplatenej odmeny

max. z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z vyplatenej odmeny 

max. z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

6 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny 
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

1 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 61,81 €

2 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Zamestnanec s nepravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti (nie je poberateľom starobného dôchodku, poberateľom invalidného dôchodku, poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, poberateľom predčasného starobného dôchodku)

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z vyplatenej odmeny

max. z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z vyplatenej odmeny 

max. z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

6 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny 
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

32,80 %

11,00 %

43,80 %

Zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z vyplatenej odmeny

max. z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z vyplatenej odmeny 

max. z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

1,4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

1,4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 86,53 €

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny 
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

31,2 %

9,4 %

40,6 %

Zamestnanec s nepravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z vyplatenej odmeny

max. z neobmedz. VZ zamestnanca

4 %
z vyplatenej odmeny 

max. z neobmedz. VZ zamestnanca

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny 
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

29,8 %

8 %

37,8 %

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, poberateľ invalidného dôchodku, poberateľ invalidného výsluhového dôchodku, žiak a študent do 26 rokov s príjmom nad 200 € na základe dohody o brigádnickej práci študentov (bez predloženia čestného vyhlásenia na uplatnenie zvýhodnenia platenia odvodov)

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

0 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

6 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny 
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

22,80 %

7 %

29,8 %

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

0 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny 
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

19,8 %

4 %

23,8 %

 

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov (žiak a študent do 26 rokov s príjmom maximálne do 200 €), ktorý na uplatnenie zvýhodnenia predložil čestné vyhlásenie

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

0 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

neplatí

neplatí

0 %

IP

neplatí

neplatí

0 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny 
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

neplatí

neplatí

0 %

Celkom

1,05 %

0 %

1,05 %

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov (žiak a študent do 26 rokov veku s príjmom maximálne do 200 €, ktorý na uplatnenie zvýhodnenia odvodov nepredložil čestné vyhlásenie

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

neplatí

neplatí

0 %

NP

neplatí

naplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 865,34 €

4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 247,24 €

18 %

IP

3 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

3 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 185,43 €

6 %

ÚP

0,8 %
z vyplatenej odmeny 
z neobmedz. VZ zamestnanca

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 15,45 €

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z vyplatenej odmeny 

max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

neplatí

4,75 %

Celkom

22,8 %

7 %

29,8 %

 

 

 

 

 

4. Povinne sociálne a zdravotne poistená SZČO

SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, ktorej príjem za rok 2015 bol vyšší ako 5 148 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 441,5 € – 61,81 €

NP

4,4 %
min. VZ 441,50 € – 19,42 €
max. VZ 6 181,00 € – 271,96 € 

StP

18 % 
min. VZ 441,50 € – 79,47 €
max. VZ 6 181,00 € – 1 112,58 € 

IP

6 %
min. VZ 441,50 € – 26,49 €
max. VZ 6 181,00 € – 370,86 € 

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 441,50 € – 20,97 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 € 

Celkom

47,15 %

SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, ktorej príjem za rok 2016 bol vyšší ako 5 298 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 441,5 € – 61,81 €

NP

4,4 %
min. VZ 441,50 € – 19,42 €
max. VZ 6 181,00 € – 271,96 € 

StP

18 % 
min. VZ 441,50 € – 79,47 €
max. VZ 6 181,00 € – 1 112,58 € 

IP

6 %
min. VZ 441,50 € – 26,49 €
max. VZ 6 181,00 € – 370,86 € 

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 441,50 € – 20,97 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 € 

Celkom

47,15 %

SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, ktorej príjem za rok 2015 bol vyšší ako 5 148 €, a od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, ktorej príjem za rok 2016 bol vyšší ako 5 298 €, ktorá platí dobrovoľne aj PvN

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 441,5 € – 61,81 €

NP

4,4 %
min. VZ 441,50 € – 19,42 €
max. VZ 6 181,00 € – 271,96 € 

StP

18 % 
min. VZ 441,50 € – 79,47 €
max. VZ 6 181,00 € – 1 112,58 € 

IP

6 %
min. VZ 441,50 € – 26,49 €
max. VZ 6 181,00 € – 370,86 € 

ÚP

neplatí

PvN

2 %

min. VZ 441,50 € – 8,83 €
max. VZ 6 181,00 € – 123,62 € 

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 441,50 € – 20,97 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 € 

Celkom

49,15 %

SZČO – poberateľ starobného dôchodku alebo SZČO, ktorá má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, ktorej príjem za rok 2015 bol vyšší ako 5 148 €, a od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, ktorej príjem za rok 2016 bol vyšší ako 5 298 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 441,5 € – 61,81 €

NP

4,4 %
min. VZ 441,50 € – 19,42 €
max. VZ 6 181,00 € – 271,96 € 

StP

18 % 
min. VZ 441,50 € – 79,47 €
max. VZ 6 181,00 € – 1 112,58 € 

IP

neplatí

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 441,50 € – 20,97 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 € 

Celkom

41,15 %

SZČO – poberateľ invalidného dôchodku a SZČO, ktorá sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, ktorej príjem za rok 2015 bol vyšší ako 5 148 €, a od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, ktorej príjem za rok 2016 bol vyšší ako 5 298 €

Poistenie

SZČO

ZP

7 %
min. VZ 441,5 € – 30,90 €

NP

4,4 %
min. VZ 441,50 € – 19,42 €
max. VZ 6 181,00 € – 271,96 € 

StP

18 % 
min. VZ 441,50 € – 79,47 €
max. VZ 6 181,00 € – 1 112,58 € 

IP

6 %
min. VZ 441,50 € – 26,49 €
max. VZ 6 181,00 € – 370,86 € 

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 441,50 € – 20,97 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 € 

Celkom

40,15 %

SZČO – povinne zdravotne poistená osoba od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, ktorej príjem za rok 2015 bol nižší ako 5 148 €, a od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, ktorej príjem za rok 2016 bol nižší ako 5 298 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 441,5 € – 61,81 €

Celkom

14 %

SZČO – povinne zdravotne poistená osoba od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, ktorej príjem za rok 2015 bol nižší ako 5 148 €, a od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, ktorej príjem za rok 2016 bol nižší ako 5 298 € a je poberateľom invalidného dôchodku alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy o viac ako 50 %

Poistenie

SZČO

ZP

7 %
min. VZ 441,5 € – 30,90 €

Celkom

7 %

SZČO – 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, ktorej príjem za rok 2015 bol nižší ako 5 148 €, a od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, ktorej príjem za rok 2016 bol nižší ako 5 298 € a je dobrovoľne poistená

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 441,5 € – 61,81 €

NP

4,4 %
min. VZ 441,50 € – 19,42 €
max. VZ 6 181,00 € – 271,96 € 

StP

platí dobrovoľne

18 % 
min. VZ 441,50 € – 79,47 €
max. VZ 6 181,00 € – 1 112,58 € 

IP

platí dobrovoľne

6 %
min. VZ 441,50 € – 26,49 €
max. VZ 6 181,00 € – 370,86 € 

ÚP

neplatí

PvN

platí dobrovoľne

2 %

min. VZ 441,50 € – 8,83 €
max. VZ 6 181,00 € – 123,62 € 

GP

neplatí

RFS

platí dobrovoľne

4,75 %
min. VZ 441,50 € – 20,97 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 € 

Celkom

49,15 %

5. Samoplatiteľ

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

Poistenie

Samoplatiteľ
(dobrovoľne nezamestnaná osoba)

ZP

14 %
min. VZ 441,50 € – 61,81 €

Celkom

14 %

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba) – osoba so zdravotným postihnutím

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná
osoba) – osoba so zdravotným postihnutím

ZP

7 %
min. VZ 441,50 € – 30,90 €

Celkom

7 %

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba), ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba),
ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

ZP

14 %
min. VZ 441,50 € – 61,81 €

NP

platí dobrovoľne 4,4 %
min. VZ 441,50 € – 19,42 €
max. VZ 6 181,00 € – 271,96 €

StP

platí dobrovoľne 18 %
min. VZ 441,50 € – 79,47 €
max. VZ 6 181,00 € – 1 112,58 €

IP

platí dobrovoľne 6 %
min. VZ 441,50 € – 26,49 €
max. VZ 6 181,00 € – 370,86 €

ÚP

neplatí

PvN

platí dobrovoľne 2 %
min. VZ 441,50 € – 8,83 €
max. VZ 6 181,00 € – 123,62 €

GP

neplatí

RFS

platí dobrovoľne 4,75 %
min. VZ 441,50 € – 20,97 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

Celkom

49,15 %

Dobrovoľné dôchodkové poistenie (DDP)

Poistenie

Každá osoba,
ktorá dovŕšila 16 rokov, 
má na území SR trvalý pobyt, povolenie na trvalý a prechodný pobyt 
a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok

StP

18 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 441,50 € – 79,47 €
max. VZ 6 181,00 € – 1 112,58 €

IP

6 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 

min. VZ 441,50 € – 26,49 €
max. VZ 6 181,00 € – 370,86 €

RFS

4,75 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 441,50 € – 20,97 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

Celkom

28,75 %

Dobrovoľné nemocenské poistenie (DNP)

Poistenie

Každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov, má na území SR trvalý pobyt, 
povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ak

a) nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok 
alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 

b) nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového
veku a 

c) je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená (DDP)

NP

4,4 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 441,50 € – 19,42 €
max. VZ 6 181,00 € – 271,96 €

StP

18 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 

min. VZ 441,50 € – 79,47 €
max. VZ 6 181,00 € – 1 112,58 €

IP

6 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 

min. VZ 441,50 € – 26,49 €
max. VZ 6 181,00 € – 370,86 €

RFS

4,75 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 

min. VZ 441,50 € – 20,97 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

Celkom

33,15 %

Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Poistenie

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť

a) fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená

NP

4,4 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 441,50 € – 19,42 €
max. VZ 6 181,00 € – 271,96 €

StP

18 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 

min. VZ 441,50 € – 79,47 €
max. VZ 6 181,00 € – 1 112,58 €

IP

6 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 

min. VZ 441,50 € – 26,49 €
max. VZ 6 181,00 € – 370,86 €

RFS

4,75 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 

min. VZ 441,50 € – 20,97 €
max. VZ 6 181,00 € – 293,59 €

PvN

2 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 

min. VZ 441,50 € – 8,83 €
max. VZ 6 181,00 € – 123,62 €

Celkom

35,15 %

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (DPvN)

Poistenie

Dobrovoľne poistená v nezamestnanosti (samostatne) môže byť len samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a

1. je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo

2. má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 4 prvej vete ZSP a nie je poberateľ dôchodku

PvN

2 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 441,50 € – 8,83 €
max. VZ 6 181,00 € – 123,62 €

Celkom

2 %

 

 

 

 

 

 

6. Poistenie z príjmu z dividend

Osoba s účasťou na základnom imaní spoločnosti alebo družstva a členovia štatutárnych orgánov s príjmom, ktorým je podiel na zisku (dividendy), bez príjmu zo zárobkovej činnosti, ak tento podiel na zisku poberá v roku 2017 dosiahnutého v predchádzajúcich rokoch*

Poistenie

Spoločnosť – platiteľ dividend

Príjemca dividendy - spoločník

Celkom

ZP – dividendy z účtovného obdobia od 1.1.2011 do 31.12.2012

neplatí

Poistné sa platí v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v sadzbe 10 % z celoročného maximálneho VZ

(preddavky sa neplatia)

max. VZ 52 980 € – 5 298 €

V prípade osôb so zdravotným postihnutím 5 % z celoročného max. VZ, najviac 2 649  €

10/5 %

ZP – dividendy z účtovného obdobia od 1.1.2013 do 31.12.2016

Preddavky (za príjemcu dividend) – 14 %

z vyplatenej sumy dividendy (max. VZ 52 980 € – 7 417,20 € = max. poistné za rok)

V prípade osôb so  zdravotným postihnutím 7 % z vyplatenej sumy dividend, najviac 3 708,60 €

platí spoločnosť

14/7 %

NP

neplatí

neplatí

 

StP

neplatí

neplatí

 

IP

neplatí

neplatí

 

ÚP

neplatí

neplatí

 

PvN

neplatí

neplatí

 

GP

neplatí

neplatí

 

RFS

neplatí

neplatí

 

Celkom

14/7 %

10/5 %

 

 

* Z podielov na zisku (dividend) za účtovné obdobie, ktoré začalo od 1.1.2017 a neskôr, sa už zdravotné poistenie neplatí.

 

 

 

 

7. Poistenie z príjmu dosiahnutého podľa § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov 
Osoba s príjmom len podľa § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov

Poistenie

Osoba s príjmom podľa § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov

ZP

preddavky neplatí

Poistné sa zaplatí v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v sadzbe 14 %
(7 % v prípade osôb so zdravotným postihnutím) z dosiahnutého základu dane z príjmov

NP

neplatí

StP

neplatí

IP

neplatí

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

neplatí

Celkom

14 %/7%

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v zákone o dani z príjmov FO s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV