Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Všetko o dovolenkách v roku 2018

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Last Minute Semináre

 

Praktické informácie - Daň z príjmov - Kalendár daňových a odvodových povinností

Pokiaľ Vás zaujímajú daňové povinnosti určitej skupiny osôb, vyberte si ich z ponuky.
Medzi jednotlivými mesiacmi sa môžete pohybovať pomocou šípiek. Konkrétne povinnosti vzťahujúce sa k určitému dňu, zistíte kliknutím na tento dátum v kalendári, ktorý je podčiarknutý a farebne zvýraznený.


jún 2018

8.6.2018
 • poistné: Splatnosť preddavku na verejné zdravotné poistenie SZČO a samoplatiteľov za mesiac máj
 • poistné: Splatnosť poistného na sociálne poistenie povinne poistenými SZČO a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami za mesiac máj
15.6.2018
 • daň z príjmov: Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov za mesiac máj
 • osobitný odvod: Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach za mesiac máj
 • daň z príjmov: Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona za mesiac máj
 • daň z príjmov: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona za mesiac máj
 • daň z príjmov: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie za mesiac máj
25.6.2018
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac máj a zaplatenie dane
 • daň z pridanej hodnoty: Podanie kontrolného výkazu za mesiac máj pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • daň z pridanej hodnoty: Podanie súhrnného výkazu za mesiac máj pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za mesiac máj a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL za mesiac máj
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac máj a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac máj a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac máj a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac máj a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac máj a zaplatenie dane
 • spotrebné dane: Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za mesiac máj
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: