Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček k Vášmu predplatnému
Sumy základnej náhrady pri používaní áut pri pracovných cestách

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Najnovšie

Zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku medziročne stúpla o 1,4 %

20.8.2019, Zdroj: SITA
Zamestnanosť na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka zvýšila. Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v uvedenom období presiahla 2,45 mil. osôb. Zamestnanosť na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka zvýšila. Ako informoval Štatistický úrad ...
viac

I. polrok 2019: Sociálna poisťovňa povolila splátkový kalendár pre vyše tisícku dlžníkovGarancia

19.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Od začiatku tohto roka do konca júna Sociálna poisťovňa vydala 1 180 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm, ktoré eviduje od odvádzateľov poistného. Každý mesiac pribudne priemerne dvesto nových splátkových kalendárov, pričom tohtoročné maximum sa viaže k ...
viac

Dôchodcovia uprednostňujú výplatu dôchodku na účet pred hotovosťouGarancia

16.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Dôchodcovia v uplynulých rokoch čoraz viac uprednostňujú zasielanie dôchodku na účet v banke oproti výplate v hotovosti. V júli 2019 Sociálna poisťovňa vyplatila na účty v bankách 986 479 dôchodkov. V januári tohto roka išlo na účty v bankách 972 634 dôchodkov, ...
viac

Jednorazové vyplatenie dávky v nezamestnanosti predpokladá vyradenie z evidencie úradu práceGarancia

16.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia nezávisí od vedenia klienta v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Naopak, predpokladom vyplatenia tejto dávky je ...
viac

Úrazových dávok Sociálna poisťovňa vyplatila menej, no vo vyšších sumách ako pred rokomGarancia

14.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa vyplatila v prvom polroku 2019 z úrazového poistenia menej dávok ako v rovnakom období pred rokom, no výšky vyplácaných dávok boli vyššie ako v roku 2018. Sociálna poisťovňa vyplatila v prvom polroku 2019 z úrazového poistenia menej dávok ako ...
viac

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravnéhoGarancia

13.8.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma zvyšuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zvýšenie súm vykoná, ak rozdiel ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vplyv materskej a rodičovskej dovolenky na nárok, krátenie a čerpanie dovolenky v roku 2019Garancia

13.8.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na úvod je potrebné rozlíšiť pojmy. V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka (MD) najčastejšie v trvaní 34 týždňov (osamelej žene v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prerušiť sociálne poistenie nemožno na menej ako na jeden celý deňGarancia

13.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že poistenie nie je možné prerušiť iba na časť pracovného dňa (napr. len na niekoľko hodín). Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, toto sa týka vždy celého pracovného dňa Sociálna ...
viac

V prvom polroku bolo priemerne denne na PN-ke 108 089 poistencovGarancia

12.8.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V prvom polroku 2019 bolo priemerne denne práceneschopných 108 089 poistencov Sociálnej poisťovne. V prvom polroku 2018 si priemerne denne čerpalo péenku o čosi menej nemocensky poistených osôb - bolo ich 106 584. V prvom polroku 2019 bolo priemerne denne ...
viac

Nárok zamestnanca na stravný lístok od 1.7.2019Garancia

9.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Faktory motivácieGarancia

2.1.2018, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný“ vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpoveď zo strany zamestnávateľa v roku 2019Garancia

14.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru chcieť ...
viac

Ošetrovanie člena rodiny - OČR v roku 2018Garancia

12.9.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ošetrovanie chorého člena rodiny a starostlivosť o dieťa do 10 rokov veku z ustanovených dôvodov sú osobnou prekážkou v práci a zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca z týchto dôvodov ospravedlní a poskytne pracovné voľno. Cieľom ošetrovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odstupné v roku 2019Garancia

15.5.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 76 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z organizačných dôvodov alebo zdravotných dôvodov, patrí odstupné po splnení zákonom stanovených podmienok. Zamestnávateľ môže ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 224/2019 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 225/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 226/2019 Z.z. novela zák. č. 600/2003 Z. z. a č. 601/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 228/2019 Z.z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 231/2019 Z.z. o výkone detencie (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 248/2019 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 8.8.2019 v čiastke č. 86)
  • 249/2019 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 8.8.2019 v čiastke č. 86)
  • 250/2019 Z.z. novela vyhl. č. 765/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2019 v čiastke č. 87)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
6.9.2019, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
10.9.2019 - 12.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
25.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
27.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
6.11.2019 - 8.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
4.12.2019 - 5.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
12.2.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: