Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Sociálne dávky od 1. 1. 2019

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Otcovia budú môcť čerpať materské spolu s matkamiGarancia

12.12.2018, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Slovensko dosahuje vysoký štandard v rodinnej politike, čoho dôkazom sú aj ďalšie významné zmeny v prijatej novele zákona o sociálnom poistení. Od januára budúceho roka budú môcť rodičia čerpať materské súbežne, teda otec i matka, ale každý na iné dieťa. Tento ...
viac

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Garancia

11.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. Ako sa zvýšia dôchodky Dôchodky sa v roku 2019 ...
viac

Sociálna poisťovňa matkám pri tzv. reťazovom pôrode po novom roku prepočíta dávku materskéGarancia

6.12.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Tým mamičkám, ktorým bol priznaný nárok na materské v roku 2018 a tento nárok bude prechádzať aj do roka 2019, prepočíta Sociálna poisťovňa pri tzv. reťazových pôrodoch (to znamená pri druhom a ďalších deťoch) dávku materské automaticky, bez žiadosti. Tento ...
viac

Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazyGarancia

30.11.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky prelomila veto prezidenta Slovenskej republiky a opakovane schválila novelu Zákonníka práce zavádzajúcu príspevok na rekreáciu pre zamestnancov s účinnosťou od 01.01.2019. Novela je súčasťou zákona z ...
viac

Vzor pracovného poriadkuGarancia

29.11.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Ing. Martina Švaňová Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradeniaGarancia

29.11.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Ing. Martina Švaňová Stiahnuť vzor ( označenie zamestnávateľa:  Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO) PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE podľa  § 63 ods. 2 ZP Zamestnanec: Titul, meno a ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Uvoľnenie zamestnanca na výkon funkcie starostu v roku 2018Garancia

28.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám zamestnanca, ktorého zvolili za starostu, počas funkčného obdobia u nás nebude vykonávať zárobkovú činnosť s nárokom na príjem zo závislej činnosti. Potrebujem si overiť oznamovacie povinnosti, ktoré z toho vyplývajú, ak sa nemýlim, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zamestnanec vodič na pracovnej ceste v roku 2018Garancia

28.11.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme organizácia, ktorá má pracovnú dobu od 7.00 do15.00 hod. Odmeňovanie podľa 553 odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme. Vyslali sme na pracovnú cestu zamestnancov s vodičom na služobnom motorovom vozidle - vodič má pracovné ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Návrat opätovne nezvoleného starostu do práce v roku 2018Garancia

28.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práve prebehli komunálne voľby a jeden náš zamestnanec je dlhodobo vyvedený z evidencie na výkon verejnej funkcie - starostu - a to od r. 1999. Predtým pracoval v našej spoločnosti od r. 1990 do volieb. V tohtoročných voľbách nebol ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2019Garancia

28.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017 (954 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Garancia

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nové platné a pripravované právne predpisy v pracovnom práve s dopadom na rok 2018Garancia

17.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V oblasti pracovnoprávnych vzťahov v roku 2017 boli schválené s účinnosťou v roku 2018: - nariadenie vlády č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2018, - nariadenie vlády č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018Garancia

5.1.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok. Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30. V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosti zamestnávateľa v prípade smrti zamestnanca - 2014Garancia

14.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré vyplývajú pri skončení pracovného pomeru zamestnanca smrťou? Smrť zamestnanca ako právna udalosť spôsobuje zánik pracovného pomeru ( § 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018Garancia

9.2.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júla 2018 budú mať dôchodcovia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti rovnakú výhodu ako majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Dôchodcovia aj ich zamestnávatelia budú oslobodení od ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 293/2018 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 300/2018 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 313/2018 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 318/2018 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 325/2018 Z.z. novela op. č. 7/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.12.2018, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
4.2.2019 - 6.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
14.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
26.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
27.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové aktualizácie štandardov IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: