Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Porovnanie zmien v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Aj pre rok 2019 platí odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnanýchGarancia

13.2.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti zamestnávateľom, že aj v roku 2019 si môžu uplatniť odvodovú úľavu, ak zamestnajú dlhodobo nezamestnaných občanov. Musí ísť pritom o riadny pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý je dôvodom na vyradenie takejto ...
viac

Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práceGarancia

11.2.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 347/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu novelizuje aj Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Mzdové zvýhodnenie za prácu od 1. 5. 2019Garancia

11.2.2019, JUDr. ZdeňkaDvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 123 Zákonníka práce /ZP/ zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce /práce od 22,00 hod. do 6,00 hod./ mzdové zvýhodnenie od 1. mája 2019 najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nahlásenie voľných pracovných miest na úrade práce v roku 2019Garancia

11.2.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2019 je povinné nahlasovanie voľných pracovných miest (VPM). Chceli by sme zamestnať “dohodárku“ na trvalý pracovný pomer na miesto asistentky (doteraz sme mali miesto sekretárky). Preto sa chceme spýtať, či aj toto je potrebné ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Druh a družka a príspevok na rekreáciu v roku 2019Garancia

11.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa opýtať v súvislosti s poskytovaním príspevkov na rekreáciu: - máme zamestnancov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s druhom/družkou. Títo druhovia ale nemajú rovnaký trvalý pobyt ako zamestnanec. Postačuje k uznaniu ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Príjem vyplatený počas materskej dovolenky v roku 2019Garancia

11.2.2019, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci motivácie našich zamestnancov/zamestnankýň chceme začať počas prvých 12 týždňov materskej dorovnávať rozdiel medzi materskou a pôvodným príjmom. Obávame sa však, že toto môže mať dopad na ich poberanie materskej. Ako by ste nám ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Navrhovaná zmena podmienok na oslobodenie 13. platuGarancia

6.2.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. mája 2018 bola schválená novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP), podľa ktorej do ZDP sa oslobodzujú príjmy zo závislej činnosti do výšky 500 € pri vyplatení týchto príjmov pri príležitosti ...
viac

Ako urobiť skvelý skype pracovný pohovorGarancia

22.1.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
A: HR pohľad Skype je rýchla a efektívna cesta ako v dnešnej dobe, keď sa dá pracovať na diaľku, možno robiť pohovory s potenciálnymi zamestnancami po celom svete. Častokrát sa ale spomína iba to, ako by sa na Skype interview ...
viac

Porovnanie zmien v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019Garancia

16.1.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V roku 2018 a od 1. 1. 2019 nadobudli účinnosť tri zákony, ktoré novelizovali Zákonník práce ( ZP ): - zák. č. 63/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018, - zák. č. 347/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2019, - zák. č. 376/ ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Smrť zamestnanca a jeho odchodné v roku 2019Garancia

16.1.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka Dňa 29. 12. 2018 zomrel zamestnanec, ktorý mal priznaný starobný dôchodok. Moja otázka znie, či má zamestnanec nárok na odchodné v zmysle § 76a Zákonníka práce. Podľa môjho názoru smrťou pracovný pomer zaniká a tým pádom nejde o ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najčítanejšie

§ 152a ZP - Rekreácia zamestnancovGarancia

21.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Parlament na svojej 35. schôdzi schválil s účinnosťou od 1. januára 2019 novelu zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorou sa menia a dopĺňajú aj iné zákony ako Zákonník práce ( ZP ), zákon o ...
viac

Otec na rodičovskej dovolenke a uzatvorenie novej pracovnej zmluvy s inou pracovnou náplňou v roku 2018Archív

16.3.2018, JUDr. Juraj Mezei, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Juraj Mezei; Ing. Eva Gášpárová Ako zamestnávateľ sa chceme spýtať, či otec, ktorý bude poberať materské, môže súčasne pracovať v tom istom podniku na druhú pracovnú zmluvu s inou pracovnou náplňou a aké sú povinnosti zamestnávateľa (registrácia, výkaz SP, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018Archív

9.2.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júla 2018 budú mať dôchodcovia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti rovnakú výhodu ako majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Dôchodcovia aj ich zamestnávatelia budú oslobodení od ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Porovnanie zmien v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019Garancia

16.1.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V roku 2018 a od 1. 1. 2019 nadobudli účinnosť tri zákony, ktoré novelizovali Zákonník práce ( ZP ): - zák. č. 63/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018, - zák. č. 347/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2019, - zák. č. 376/ ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ošetrovanie člena rodiny - OČR v roku 2018Garancia

12.9.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ošetrovanie chorého člena rodiny a starostlivosť o dieťa do 10 rokov veku z ustanovených dôvodov sú osobnou prekážkou v práci a zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca z týchto dôvodov ospravedlní a poskytne pracovné voľno. Cieľom ošetrovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
27.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
19.3.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Svinčáková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
10.4.2019 - 12.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
13.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: