Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček k Vášmu predplatnému
Odstupné a odchodné v roku 2019

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Nezamestnanosť klesla, pribudli aj prví absolventiGarancia

20.6.2019, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nezamestnanosť pokračuje v poklese. Evidovaná miera sa v máji znížila o 0,02 percentuálneho bodu na 4,88 %. Celková klesla o 0,05 p.b. a dosiahla 6 %. Do evidencie pribudli stovky čerstvých absolventov vysokých škôl. Úrady práce majú pre nich tisícky voľných ...
viac

Výpoveď pre zdravotnú nespôsobilosť zamestnanca v roku 2019Garancia

19.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ chce skončiť pracovný pomer so zamestnancom podľa § 63 ods. 1 c) . Zamestnanec priniesol potvrdenie od lekára, podľa ktorého nie je spôsobilý na výkon práce. Zamestnanec požaduje skončiť PP po skončení jeho ročnej PN. Tá by ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok zamestnanca na prestávku v práci v roku 2019Garancia

18.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo zamestnancov na odpočinok a zotavenie po práci v súlade so základnými zásadami ZP sa obligatórne premieta do rozvrhu pracovného času zohľadnením prestávok v práci, nepretržitého denného a týždenného odpočinku a dní pracovného ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu v roku 2019Garancia

18.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu. Je možné dočasne zmeniť pracovnú pozíciu zamestnanca na inú prácu s tým, že sa mu zmení aj mzda (smerom vyššie), ale len na určitú dobu, napr. vykonanie nejakého projektu. A potom po skončení, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Záhraničná pracovná cesta v roku 2019Garancia

17.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradach v znení neskorších predpisov povinný písomne určiť: miesto nástupu na zahraničnú pracovnú cestu, miesto ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Práca nadčas a mzdové zvýhodnenie v roku 2019Garancia

17.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Práca nadčas. Pracovník po ústnej dohode vykonáva raz za dva mesiace prácu v noci od 22-6.00 s tým, že ju vykonáva z domu a následne v piatok nemusí prísť do práce s tým, že tie odpracované hodiny z domu mu vykrývajú nasledujúci deň. ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Za obdobie neplateného voľna dlh v Sociálnej poisťovni vzniknúť nemôžeGarancia

17.6.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnanec nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti - oznamovacie a ani povinnosť platiť poistné. Za obdobie neplateného voľna mu preto v žiadnom prípade dlh voči Sociálnej ...
viac

Employer branding v roku 2019Garancia

10.6.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Budovanie employer brandingu je hlavne zodpovednosťou lídrov. Pomôcť im s tým môže veľa ľudí, no nikto iný nemá silu meniť firmu tak, aby zamestnanci vnímali svoju prácu ako zmysluplnú. 1. Zachytenie kľúčových hodnôt V ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výhody a nevýhody Home officuGarancia

10.6.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá minca má dve strany, a tak ako sú s takým bonusom spojené výhody, môžu byť bonusy pre niekoho nevýhodné. Pozrime sa na ne spoločne. Time manažment Prvým pozitívnym bodom home officu je vlastná organizácia času. Ak cítite, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

ZamestnanosťGarancia

10.6.2019, Zdroj: SITA
Zamestnanosť na Slovensku sa v prvom kvartáli tohto roka medziročne zvýšila o 1,8 %. Rástla tak rýchlejšie ako v prvom kvartáli vlaňajška, kedy jej medziročný rast dosiahol 1,2 %. Išlo však o mierne pomalší rast ako v poslednom kvartáli minulého roka, kedy ...
viac
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpoveď zo strany zamestnanca v roku 2019Garancia

13.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru chcieť ...
viac

Výpoveď zo strany zamestnávateľa v roku 2019Garancia

14.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru chcieť ...
viac

Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka a rodičovská dovolenkaArchív

15.9.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Materská dovolenka a rodičovská dovolenka § 166 (1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Povinnosti zamestnávateľa v prípade smrti zamestnanca - 2014Garancia

14.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré vyplývajú pri skončení pracovného pomeru zamestnanca smrťou? Smrť zamestnanca ako právna udalosť spôsobuje zánik pracovného pomeru ( § 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 139/2019 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 147/2019 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 31.5.2019 v čiastke č. 57)
  • 155/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 160/2019 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 11.6.2019 v čiastke č. 61)
  • 166/2019 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 172/2019 Z.z. ustanovuje výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
2.7.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
31.7.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
13.8.2019 - 15.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
21.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
10.9.2019 - 12.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
27.9.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
6.11.2019 - 8.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: