dnes je 20.10.2019
Najnovšie

Nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi aj v skúšobnej dobeGarancia

17.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sú v zamestnaneckom pomere, že nárok na nemocenskú dávku nemocenské majú aj v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá im vznikne už na začiatku pracovno-právneho vzťahu, v skúšobnej dobe. Sociálna poisťovňa ...

Pred rozdelením som pracoval... Kedy mi priznajú dôchodok v Česku?Garancia

10.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Rozdelenie Česko-Slovenska na dve samostatné krajiny je pre mnohých žiadateľov stále problematické pri orientovaní sa, odkiaľ majú dostávať dôchodok, ak počas aktívneho života pracovali na území spoločného štátu. Rozdelenie Česko-Slovenska na dve samostatné ...

Novela Zákonníka práce od 1.1.2020Garancia

9.10.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce Cieľom schválenej novely Zákonníka práce účinnej od 1.1.2020 a jeho nového ustanovenia § 152b je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Sociálna poisťovňa pripomína: Zamestnanci si môžu skontrolovať, či im zamestnávateľ nekráti odvodyGarancia

8.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Napriek dlhodobej osvete ešte vždy sú zamestnávatelia, ktorí za svojich zamestnancov v Sociálnej poisťovni vykazujú len časť mzdy, aby účelovo znížili výšku sociálnych odvodov. Takéto praktiky sú pre zamestnávateľov porušovaním zákona a pre zamestnancov konaním, ...

Minimálna mzda na Slovensku od januára stúpne na 580 eurGarancia

2.10.2019, Zdroj: SITA

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 520 eur na 580 eur. V stredu o tom rozhodla vláda. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,333 eura zo súčasných 2,989 eura. Čistý príjem zamestnanca ...

Aké budú od 1. januára 2020 maximálne výšky niektorých úrazových dávokGarancia

2.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2020 sa zmení výška úrazových dávok. Okrem toho, že úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,5 %, rovnako o 2,5 % vzrastú aj tieto úrazové dávky - jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada ...

Nezamestnanosť na Slovensku v auguste klesla, zostala nižšia ako priemer EÚGarancia

1.10.2019, Zdroj: SITA

Miera nezamestnanosti na Slovensku v auguste mierne klesla na 5,5 % z júlovej hodnoty 5,6 %. Miera nezamestnanosti na Slovensku v auguste mierne klesla na 5,5 % z júlovej hodnoty 5,6 %. Zmenšila sa aj v medziročnom porovnaní, keďže v auguste 2018 bola na ...

Pôrod v zahraničí nárok na materské neovplyvníGarancia

30.9.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ak sa matke, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni (to znamená podľa právnych predpisov platných na Slovensku), narodilo dieťa v zahraničí, pri splnení ostatných podmienok sa na jej nároku na dávku materské nič nemení. Musí sa však obrátiť na ...

Novela Zákonníka práce od 1.1.2020Garancia

30.9.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cieľom schválenej novely Zákonníka práce účinnej od 1.1.2020 a jeho nového ustanovenia § 152b je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na ...

Neplatené voľno zamestnanca v roku 2019Garancia

26.9.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počas pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca so zamestnávateľom môže vzniknúť situácia, pri ktorej nemá zamestnanec nárok na mzdu ani na náhradu mzdy. Zamestnanec zostáva naďalej zamestnancom, len z rôznych dôvodov čerpá voľno bez náhrady ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ošetrovanie člena rodiny - OČR v roku 2018Archív

12.9.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ošetrovanie chorého člena rodiny a starostlivosť o dieťa do 10 rokov veku z ustanovených dôvodov sú osobnou prekážkou v práci a zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca z týchto dôvodov ospravedlní a poskytne pracovné voľno. Cieľom ošetrovného ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpoveď zo strany zamestnávateľa v roku 2019Garancia

14.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru chcieť ...

Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019Garancia

26.11.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bez ohľadu na to, či sa jedná o exekučné konanie začaté pred 1. aprílom 2017 alebo po tomto dátume (kedy v Exekučnom poriadku nastali určité zmeny), pokiaľ sa jedná o výkon zrážok zo mzdy, postup platiteľa mzdy sa nemení. V praxi sa čoraz ...

Odstupné v roku 2019Garancia

15.5.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 76 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z organizačných dôvodov alebo zdravotných dôvodov, patrí odstupné po splnení zákonom stanovených podmienok. Zamestnávateľ môže ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

28.10.2019, Nitra, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2019

5.11.2019, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

6.11.2019 - 8.11.2019, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. 

11.11.2019 - 13.11.2019, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly

4.12.2019 - 5.12.2019, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2019

10.12.2019, Bratislava, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2019

12.2.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Darček k Vášmu predplatnému
Neplatené voľno zamestnanca v roku 2019
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV