dnes je 12.11.2019
Najnovšie

Odvodová úľava bude budúci rok do príjmu 678,71 eura

11.11.2019, Zdroj: SITA

Odvodová úľava pri zamestnávaní osôb, ktoré boli dlhodobo bez práce, sa bude v budúcom roku uplatňovať do príjmu 678,71 eura. Hranica príjmu pre uplatňovanie odvodovej úľavy sa zvýši vzhľadom na nárast priemernej mzdy na Slovensku. Jednou z podmienok odvodovej ...

Penzie sa majú v rokoch 2021 a 2022 zvyšovať menej ako v roku 2020Garancia

8.11.2019, Zdroj: SITA

Dôchodky by sa mali v rokoch 2021 a 2022 zvyšovať v menšej miere, ako od začiatku budúceho roka. Kým od začiatku budúceho roka by malo ísť o zvýšenie o 2,9 %, v rokoch 2021 majú penzie vzrásť o 2 % a v roku 2022 o 2,1 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej ...

Minimálna mzda od 1. januára 2020Garancia

6.11.2019, Ing. Eva Gašpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. ustanovila súčinnosťou od 1. januára 2020 sumu minimálnej mzdy na: 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 € za každú hodinu odpracovanú ...

Od januára 2020 sa zvýšia dôchodky o 2,9 %Garancia

4.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia ...

Nastavenie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2019Garancia

29.10.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný režim, v ktorom pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni, je nepretržitý pracovný režim. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v nepretržitej ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Miesto výkonu práce zamestnanca v roku 2019Garancia

29.10.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o radu v otázke uvádzania miesta výkonu práce v pracovných zmluvách. Podľa zákona má byť toto miesto vymedzené konkrétne, tzn. konkrétna adresa, prípadne mesto, nie však kraje (podľa komentára k zákonu). Ak však máme pracovnú ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preukázanie invalidity zamestnanca na účely zníženej sadzby poistného na zdravotné poistenie v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týmto by som sa chcela informovať, či doklad zo Sociálnej poisťovne, ktorý je adresovaný našej zamestnankyni, a konkrétne ide o “Potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť“, my ako zamestnávateľ môžeme ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Práca nadčas zamestnanca v roku 2019Garancia

29.10.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potrebovali by sme informáciu, či v prípade odpracovaných hodín práce nadčas zamestnanca má prednosť usporiadanie nadčasu formou vyplatenia mzdy a príplatku za prácu nadčas, alebo čerpanie náhradného voľna za vzniknuté hodiny práce ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2020 - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práceGarancia

28.10.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cieľom schválenej novely Zákonníka práce účinnej od 1. 1. 2020 a jeho nového ustanovenia § 152b je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok na dovolenku zamestnancov od 1. januára 2020Garancia

28.10.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na päť týždňov dovolenky budú mať aj zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú v októbri schválila Národná rada SR. Táto zmena by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceme sa spýtať na krátenie dovolenky za kalendárny rok, ak zamestnanec odpracoval 146 dní a pracovná neschopnosť trvala viac ako 100 pracovných dní. Do neodpracovaných 100 dní PN sa počítajú aj dni sviatku počas pracovného týždňa? Pohľad ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpoveď zo strany zamestnanca v roku 2019Garancia

13.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru chcieť ...

Výpoveď zo strany zamestnávateľa v roku 2019Garancia

14.11.2018, JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru chcieť ...

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2019Garancia

15.5.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej výživy priamo na ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zákaz výpovede a PN v roku 2019Garancia

11.4.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnancovi bola doručená výpoveď v zmysle § 63, ods. 1 písm. b) ZP dňa 13. 2. 2019. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby dňa 31. 5. 2019. Zamestnanec sa však stal práceneschopným 14. 2. 2019, čiže pred začiatkom plynutia ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Reálne daňové kontroly

4.12.2019 - 5.12.2019, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2019

10.12.2019, Bratislava, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

18.12.2019, Bratislava, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2019

12.2.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. 

12.2.2020 - 14.2.2020, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2019

26.2.2020, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

6.4.2020 - 8.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
Darček k Vášmu predplatnému
Neplatené voľno zamestnanca v roku 2019
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV