dnes je 7.12.2022

Nevyhnutnosť dodržania lehoty zamestnávateľom pre okamžité skončenie pracovného pomeruGarancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanecká rada vs. odborová organizáciaGarancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

5.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 152c: Príspevok na štátom podporované nájomné bývanieGarancia

5.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 228a Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práceGarancia

5.12.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 152 Stravovanie zamestnancovGarancia

5.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k Prílohe č. 1b Zákonníka práceGarancia

5.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Charakter pracovného poriadku vydaného zamestnávateľomGarancia

28.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky v práci spočívajúce v prevádzkových dôvodoch na strane zamestnávateľaGarancia

28.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Primeraný čas na odpočinok a jedenie pri prácach, ktoré nemožno prerušiťGarancia

28.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad k zákonu č. 376/2022 Z. z. - zákon o profesionálnych náhradných rodičochGarancia

28.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Minimálna mzda pre stupne náročnosti v roku 2023Garancia

23.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výška preddavku na daň zo závislej činnosti z minimálnej mzdy od 1.1.2023Garancia

23.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odvodová odpočítateľná položka od 1.1.2023Garancia

23.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovné voľno pri návšteve lekára u zamestnanca nepracujúceho u zamestnávateľa celý rokGarancia

23.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s elektronickou PN (ePN)Garancia

23.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom pracujúcich v nociGarancia

23.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aschov efekt - byť za každú cenu súčasťou skupiny môže viesť k zlým rozhodnutiamGarancia

23.11.2022, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sklenený strop a sklenený útes a ich vplyv na postavenie žien na pracoviskuGarancia

23.11.2022, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná zmluva a jej tvorbaZáznamGarancia

22.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:48

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a od 1.9.2022ZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:19

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Spôsob zmeny pracovnej zmluvy zamestnancaGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Skončenie pracovného pomeru zamestnanca v skúšobnej dobeGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Umiestnenie pracovnej náplne v prílohe pracovnej zmluvy zamestnancaGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok na náhradu výdavkov za zvýšenú spotrebu elektriny zamestnancovi v prípade homeofficuGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pravidlá skončenia pracovného pomeru zamestnancaGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prechod na predvídateľnejšiu a istejšiu formu zamestnaniaGarancia

21.11.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Určenie miesta výkonu práce zamestnanca v pracovnej zmluve v prípade hybridnej práceGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Možnosť podpísania pracovnej zmluvy elektronickým podpisom zamestnancaGarancia

21.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)ZáznamGarancia

17.11.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:54

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 4.11.2022)ZáznamGarancia

17.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:08

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Elektronické stravné lístky od 1. januára 2023Garancia

16.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nový inštitút v Zákonníku práce od 1.1.2023Garancia

16.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Sezónne zamestnávanie od 1. januára 2023Garancia

16.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Maximálne trvanie pracovného pomeru na dobu určitúGarancia

16.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdiely medzi dohodou o skončení pracovného pomeru a výpoveďou zo strany zamestnávateľaGarancia

16.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Význam dodržania lehoty pre okamžité skončenie pracovného pomeruGarancia

16.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Home office a povinnosti BOZP: Aktuálny vývojZáznamGarancia

16.11.2022, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:01

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)ZáznamGarancia

16.11.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:32

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Výklad k zákonu 356/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodkuGarancia

14.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Význam dodržania lehoty pre okamžité skončenie pracovného pomeruGarancia

14.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Maximálne trvanie pracovného pomeru na dobu určitúGarancia

14.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdiely medzi dohodou o skončení pracovného pomeru a výpoveďou zo strany zamestnávateľaGarancia

14.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Písomná informácia o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávaniaGarancia

11.11.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dohoda o zmene pracovnej zmluvyGarancia

11.11.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Forma poskytnutia informácií o pracovnom pomereGarancia

11.11.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Náležitosti pracovnej zmluvy a dodatočné informácie pri vyGarancia

11.11.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prechod na predvídateľnejšiu a istejšiu formu zamestnaniaGarancia

11.11.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus