dnes je 9.12.2023

Aká škola a práca je pre mladých ľudí správna?PodcastGarancia

8.12.2023, Mgr. Bibiána Čermáková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:35:21

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Praktický pohľad na povinnosti zamestnanca počas prestávky v práciGarancia

7.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad na určenie minimálnej hodinovej mzdy - komparácia dohodára a zamestnancaGarancia

7.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tarifný plat zamestnancaGarancia

6.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Metóda šiestich klobúkov mysleniaGarancia

6.12.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky zamestnancaGarancia

6.12.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

World Café: kreatívny spôsob riešenia problémov a rozvíjania ideíGarancia

6.12.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obmedzenie určenia prestávky v práciGarancia

5.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný čas v praxiGarancia

5.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Riadenie a hodnotenie výkonnosti pracovného tímu a jednotlivca - dosiahnutie synergického efektu organizácieGarancia

5.12.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vyplatenie odchodného zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnancaGarancia

5.12.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nepretržitosť prestávky v práci v praxiGarancia

5.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Feedback a feedforward - v čom je rozdiel? 1. časťGarancia

4.12.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Feedback a feedforward - v čom je rozdiel? 2. časťGarancia

4.12.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Gainsharing - forma motivácie zamestnancovGarancia

4.12.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Osobnosť manažéra, jeho vplyv a štýl vedenia - móda alebo nutnosť pri dosahovaní cieľov organizácie?Garancia

4.12.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Feedback a feedforward - v čom je rozdiel? 3. časťGarancia

4.12.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lojalita zamestnancov a jej význam pre zamestnávateľaGarancia

1.12.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

ÚvodníkGarancia

1.12.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

1.12.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Firemná kultúra a jej vplyv na stabilitu zamestnancovGarancia

1.12.2023, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

ČlánkyGarancia

1.12.2023, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zaradenie do platovej triedy pred ukončením štúdiaGarancia

30.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

IKEA v Rusku: Boj proti korupcii a morálna integrita v podnikaníGarancia

30.11.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako si ospravedlňujeme vlastné neetické správanieGarancia

30.11.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Etická spotrebaGarancia

30.11.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pružný pracovný čas v praxiGarancia

30.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvrhnutie pracovného času v praxiGarancia

30.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP odporúčania pre rok 2024ZáznamGarancia

30.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:31:12

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času v praxiGarancia

29.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otcovská dovolenka v praxiGarancia

29.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický náhľad na čerpanie rodičovskej dovolenkyGarancia

29.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je práceneschopnýGarancia

29.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nadbytočnosť zamestnancaGarancia

28.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovolenka na zotavenie v kontexte rodičovskej dovolenkyGarancia

28.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konto pracovného času v praxiGarancia

28.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnankyne po návrate z rodičovskej dovolenkyGarancia

28.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Použitie služobných automobilov na súkromné účelyZáznamGarancia

28.11.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:47

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Nárok štatutára na príspevok na rekreáciuGarancia

27.11.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolaniaGarancia

24.11.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 85 Pracovný časGarancia

24.11.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenkyGarancia

24.11.2023, Mgr. Michaela Hinnerová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenkeGarancia

24.11.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rokGarancia

24.11.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz a chorobu z povolaniaGarancia

24.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok čerpania OČR zamestnanca počas hospitalizácie dieťaťa v nemocniciGarancia

23.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Osobitné pracovné podmienky žien, tehotných žien a matiekGarancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus