dnes je 7.6.2023

Praktický príklad na neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľaGarancia

6.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následky neplatnej dohody o skončení pracovného pomeruGarancia

6.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby v praxiGarancia

6.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaokrúhľovanie dní dovolenky v praxiGarancia

30.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo nemožno považovať za prácu nadčas v praxiGarancia

30.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné v prípade pracovného úrazu v roku 2023Garancia

30.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti k opatreniu č. 171/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravnéhoGarancia

29.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ochranná doba a osobný príplatok zamestnanca v roku 2023Garancia

25.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Prezentizmus - alebo čo robiť, keď príde chorý zamestnanec do práceGarancia

24.5.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako pozitívne očakávania ovplyvňujú výkon na pracovisku: Pygmalionský efekt v praxiGarancia

24.5.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie dovolenky zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere v roku 2023Garancia

24.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Krátenie dovolenky v praxiGarancia

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenášanie nevyčerpanej dovolenky v praxiGarancia

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preplatenie dovolenky v praxiGarancia

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné podmienky žien a mladistvých zamestnancov v roku 2023Garancia

23.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Motivácia a očakávania zamestnancovZáznamGarancia

23.5.2023, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:19

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Parkinsonov zákon - alebo práca vždy zaberie toľko času, koľko si na ňu vyčleníteGarancia

22.5.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Peterov princíp v práciGarancia

22.5.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti zamestnávania matiek po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2023Garancia

22.5.2023, Bc. Monika Gajdošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ochrana zdravotne postihnutého zamestnanca v roku 2023Garancia

19.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

NomophobiaGarancia

18.5.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Maximalizátor verzus uspokojovač - kto je šťastnejší?Garancia

18.5.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém odmeňovania zamestnancov v roku 2023Garancia

18.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dovolenka počas skúšobnej doby v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie skúšobnej doby v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobná doba v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov v roku 2023Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Syndróm FoBO - alebo čo ak som sa mohol rozhodnúť lepšie?Garancia

16.5.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Strach z ušlých príležitostí - ako sa vysporiadať s FOMO?Garancia

16.5.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eurGarancia

11.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prenášanie nevyčerpanej dovolenky v praxiGarancia

11.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvrhovanie doby čerpania rodičovskej dovolenky v praxiGarancia

11.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobná doba zamestnancaGarancia

11.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Konto pracovného času zamestnancaGarancia

10.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako postupovať, aby malo Assessment centrum zmyselGarancia

9.5.2023, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP 153 Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancovGarancia

9.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenkaGarancia

9.5.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťaGarancia

9.5.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanieGarancia

9.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnostiGarancia

9.5.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 141a Dočasné prerušenie výkonu práceGarancia

9.5.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Angažovanosť zamestnancov na pracoviskuGarancia

9.5.2023, Mgr., MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Firemná kultúra na pracoviskuGarancia

5.5.2023, Mgr., MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinné zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) v roku 2023Garancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadštandardná lekárska starostlivosť o zamestnanca v praxiGarancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom so zdravotným postihnutím (ZŤP) v roku 2023Garancia

4.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer