dnes je 28.6.2022

Najnovšie

Jednostranné zrážky zo mzdyGarancia

26.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Zamestnávateľ je oprávnený zrážať zo mzdy zamestnanca nielen na základe dohody ( § 20 zákona č. 311/2001 Z.z. - ZP ), ale aj bez súhlasu zamestnanca na základe zákona. Dôvody jednostranných zrážok sú upravené v § 131 ZP . Ide o kogentné ustanovenie a výpočet tam uvedených prípadov ...

Dohoda o zrážkach zo mzdyGarancia

24.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce ( ZP ) uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou so zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Vzhľadom na nízku frekvenciu ostatných nástrojov, ktoré upravuje ...

Po pandémii chce zhruba 72 percent firiem prejsť na hybridnú prácuGarancia

24.6.2022, Zdroj: SITA

... Po skončení pandémie chce zhruba 72 percent firiem prejsť na hybridnú prácu. Aktívny návrat zamestnancov do kancelárií v prvej polovici tohto roka chce 68 percent, no zatiaľ je ich návrat dobrovoľný. Miesto výkonu práce plánuje zmeniť 92 percent firiem v EMEA regióne, pričom 72 percent hľadá flexibilné ...

Miera nezamestnanosti presahuje 15 percent v piatich okresoch, v šiestich okresoch je pod tromi percentamiGarancia

24.6.2022, Zdroj: SITA

... Okres Rimavská Sobota zostal aj v máji okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Medzimesačne pritom klesla o 0,43 percentuálneho bodu na 19,74 percenta. Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Revúca, a to 17,59 percenta. Oproti aprílu išlo o pokles o ...

Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahovGarancia

22.6.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Realizácia subjektívnych práv a povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov je zabezpečovaná súborom záruk, ktoré nastupujú, ak povinnosti neboli riadne a včas splnené. Ich zmyslom je posilňovanie postavenia veriteľa (najčastejšie zamestnávateľa) voči dlžníkovi (najčastejšie ...

Nezamestnanosť na Slovensku aj naďalej klesáGarancia

22.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za sebou. S hodnotou 6,35 percenta dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V evidencii bolo v máji najmenej dlhodobo nezamestnaných za uplynulých 14 mesiacov. Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za ...

Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenieGarancia

21.6.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland § 222 Bezdôvodné obohatenie (1) Ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa alebo ak sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí obohatenie vydať. (2) Bezdôvodné obohatenie na účely tohto zákona je majetkový prospech ...

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Najrýchlejšie spomedzi stredoškolákov si nájdu prácu diplomovaní špecialisti. Majú aj najvyššie mzdy.Garancia

20.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Unikátny pohľad na uplatnenie absolventov stredoškolského vzdelávania ako aj aktuálne údaje o ich úspešnosti prináša pilotná štúdia „Absolventi v čase pandémie“ z dielne Inštitútu sociálnej politiky (ISP) a Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP). Najrýchlejšie si podľa nej našli prácu absolventi ...

Minimálna hodnota stravných lístkov má od septembra stúpnuť na 4,80 euraGarancia

20.6.2022, Zdroj: SITA

... Minimálna hodnota stravných lístkov sa má pre státisíce zamestnancov po krátkom čase opäť zvýšiť. Od 1. mája tohto roka najnižšia hodnota gastrolístka vzrástla z 3,83 eura na 4,50 eura. Podľa návrhu rezortu práce asociálnychvecí by mala minimálna suma stravného lístka od septembra tohto roka stúpnuť ...

Upravená suma životného minima zvýši takmer 60 príspevkov a dávokGarancia

20.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Sumy životného minima sa zvyšujú na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, ktorý podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky v 1. štvrťroku 2022 oproti 1. štvrťroku 2021 dosiahol hodnotu 1,075 a bol nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností ...

viac článkov
Najčítanejšie

Výpočet dovolenky zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2018

4.5.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Michaela Hinnerová Postupom výpočtu dovolenky pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky sa zaoberá § 109 ods. 2 Zákonníka práce. Podľa neho sa obdobie materskej a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods.1 počíta do odpracovanej doby, ak ide o dobu 34 týždňov, alebo 37 týždňov pre osamelú ženu, ...

Stačí urobiť len zmenu dohody, kde sa zmení len doba trvania dohody?

19.11.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Máme zamestnancov vykonávajúcich prácu na dohodu (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), ktorí majú dohodu uzatvorenú na dobu určitú do 31.12.2012. Musím dohodu k tomuto dátumu ukončiť a od 01.01.2013 urobiť novú? ...

Aký nárok má zamestnanec na dovolenku v prípade PN?

26.11.2012, JUDr. František Gutek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. František Gutek Aký je nárok zamestnanca na dovolenku v roku 2012 v prípade, ak začal PN v októbri 2011 a ukončil v októbri 2012? Pri výpočte nároku v takomto prípadne máme vychádzať z 25 dní alebo 4 dní? Inštitút dovolenky ako jeden zo základných pracovnoprávnych nárokov zamestnanca upravuje ...

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky v roku 2018

12.4.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Michaela Hinnerová Preplatením nevyčerpanej dovolenky sa zaoberá §116 ods.2 a 3 zákona č. 311/2001 Z. z Zákonníka práce. Podľa neho je tak možné urobiť v dvoch prípadoch: Preplatením nevyčerpanej dovolenky sa zaoberá §116 ods.2 a 3 zákona č. 311/2001 Z. z Zákonníka práce. Podľa neho je tak možné ...

Dovolenkové lístky zamestnancov

5.3.2012, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Katarína Jagnešáková Je zamestnávateľ povinný používať a archivovať dovolenkové lístky zamestnancov? Dovolenkový lístok je dokument v písomnej alebo elektronickej forme, ktorý vyplní zamestnanec žiadajúci o poskytnutie dovolenky. Na jeho základe zamestnávateľ čerpanie dovolenky zamestnancovi schváli ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

25.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

9.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 29.6.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Najnovšie zmeny v Zákonníku práce v roku 2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 8.7.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Semináre, Online konferencie