dnes je 17.4.2021

Najnovšie

Nárok na dávku v nezamestnanosti po brexite

15.4.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa informuje, že na osoby, ktoré na konci prechodného obdobia (k 31. 12. 2020) podliehali právnym predpisom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a naďalej tam pracujú, sa stále uplatňujú koordinačné nariadenia. Čiže pre tieto osobysa v oblasti ich sociálneho zabezpečenia ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 230a Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľaGarancia

14.4.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 230a Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa (1) Ak má zamestnávateľ alebo odborová organizácia, ktorá u zamestnávateľa pôsobí, pochybnosť o tom, či medzi zamestnancami v pracovnom pomere sú členovia odborovej organizácie, ktorá ho ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Spätná väzba pre zamestnancov- zbytočná záležitosť, alebo dôležitá súčasť vzťahu zamestnanec- firma?Garancia

14.4.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V súčasnosti, keď väčšina firiem funguje formou „home office” s minimálnym pobytom na pracovisku, je dávanie spätnej väzby náročnejšie, ale o to dôležitejšie. Z definície tohto slovného spojenia vyplýva, že pri feedbacku dávam zamestnancovi spätne určitú väzbu na jeho výstup ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ako riešiť konfliktné situácie?Garancia

14.4.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Určite ste sa už viackrát zamysleli nad tým, prečo si s niektorými ľuďmi rozumiete a iní Vám lezú na nervy už len svojou existenciou? Prichádzate s nimi do konfliktu a nie je to nič príjemné. Či už je to v práci, doma, v obchode, v mestskej doprave, v rade na pošte, kdekoľvek ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Patrí empatia do biznisu?Garancia

14.4.2021, Mgr. Jana Balážová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Odpoveď na túto otázku prezradím hneď v úvode. Áno, som presvedčená o tom, že empatia do biznisu jednoznačne patrí. Ak hovoríme o dlhodobo udržateľnom biznise, ktorý má rásť, tak empatia je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Prečo je to tak? Pred tým, než sa dostaneme ku konkrétnemu dôvodu ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

On-line pohovor počas koronavírusu - ako spoznať kandidáta čo najlepšie?Garancia

14.4.2021, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Firmy na Slovensku, ale aj vo svete sa museli prispôsobiť, veľmi rýchlo nájsť spôsoby a prispôsobiť IT infraštruktúru, ktorá zamestnancom nezabezpečí len home office ale aj zabezpečí kvalitńy nábor a výberové pohovory on-line. Ak má uchádzač pristupovať k tejto zmene, ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Sociálna poisťovňa zvýši pandemickú PN a OČR za apríl automaticky. Poistenci už zároveň môžu žiadať o znovu posúdenie pandemickej OČR

14.4.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla 2021 automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 10. apríla 2021 zverejnením v Zbierke ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Epidemická situácia sa zlepšuje a Slovensko čaká od budúceho týždňa uvoľňovanie opatrení

13.4.2021, Zdroj: SITA

... Epidemická situácia sa zlepšuje a Slovensko čaká od budúceho týždňa uvoľňovanie opatrení. Ako na tlačovej besede informoval minister financií Igor Matovič, otvárajú sa obchody a služby, podmienkou bude jedna osoba na 15 metrov štvorcových a negatívny test. Umožnený bude s testom aj pohyb v prírode mimo ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na vyplácanie pandemickej OČR

13.4.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Rodičom, ktorí doteraz čerpali dávku pandemické ošetrovné (OČR) z dôvodu, že škôlka alebo škola bola pre ich dieťa uzatvorená, sa dnešným dňom, po otvorení materských škôl a 1. stupňa základných škôl, končí nárok na výplatu tejto dávky. Poistenci však v tejto súvislosti nemusia Sociálnej poisťovni nič ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovný pomer na dobu určitú v roku 2021Garancia

12.4.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa § 48 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2020Archív

12.2.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okrem vzniku nároku zamestnanca na dovolenku a základnej výmery dovolenky Zákonník práce upravuje aj krátenie dovolenky, čerpanie dovolenky a poskytovanie náhrady za dovolenku. Konkrétne postupy zamestnávateľa aj zamestnanca pri krátení ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2019Archív

15.5.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej výživy priamo na ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného časuArchív

21.8.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dĺžka a rozvrhnutie pracovného času V súčasnej spoločnosti fenomén dĺžky a rozvrhnutia pracovného času smeruje k jeho väčšej flexibilite. Je to spojené so zvyšovaním produktivity práce, znižovaním prácnosti masovej výroby v súvislosti s ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zákaz výpovede a PN v roku 2019Archív

11.4.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnancovi bola doručená výpoveď v zmysle § 63, ods. 1 písm. b) ZP dňa 13. 2. 2019. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby dňa 31. 5. 2019. Zamestnanec sa však stal práceneschopným 14. 2. 2019, čiže pred začiatkom plynutia ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Fond pracovného času v roku 2020Archív

17.4.2020, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak mám pracovnú zmluvu na 38,75 hod... Aký je fond pracovného času? Je rovnaký ako pri 40 hodinách? Legislatívna úprava: Zákon č.  311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZP “) Pohľad autora na ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 22.4.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 29.4.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
ODBORNÍK ODPORÚČA
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Webináre, Online konferencie