dnes je 4.3.2024

Na čo si dať pozor v oblasti BOZP v roku 2024 - najčastejšie chybyZáznamGarancia

29.2.2024, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, Vemal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:44

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Základné piliere komunikácie na pracoviskuZáznamGarancia

29.2.2024, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:24

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Vykazovanie materskej dovolenky v praxiGarancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sadzby zdravotného poistenia v praktickom príkladeGarancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad výpočtu dovolenky v prípade dlhodobej práceneschopnostiGarancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpanie zostatkovej dovolenky v roku 2024Garancia

20.2.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Kto má povinnosť zamestnávať ZŤP občanov v roku 2024Garancia

20.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátenie dovolenky v roku 2024Garancia

20.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo nemožno v pracovnej zmluve upraviť (pracovnou zmluvou zakázať)Garancia

20.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti so zamestnancom štátnej správy v roku 2024Garancia

19.2.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odstúpenie od zmluvy v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024Garancia

16.2.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpovedná lehota v praxiGarancia

15.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtovanie pracovnej cesty v roku 2024Garancia

15.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Participácia zamestnanca na prijímaní rozhodnutí zamestnávateľa v roku 2024Garancia

15.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preddavky na pracovnú cestu v roku 2024Garancia

15.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 141a Dočasné prerušenie výkonu práceGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 63 Výpoveď daná zamestnávateľomGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Rozvrhovanie a vyrovnávanie pracovného času v nepretržitej prevádzke v roku 2024Garancia

14.2.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 137 Verejná funkcia, občianska povinnosť, iný úkon vo všeobecnom záujmeGarancia

14.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenkaGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 62 Výpovedná dobaGarancia

14.2.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Postavenie žien v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024Garancia

13.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Potvrdenie o neuložení právoplatnej pokuty za nelegálne zamestnávanie od 1.1.2024Garancia

13.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatné skončenie pracovného pomeru v praxiGarancia

13.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odchodné pri odchode zamestnanca do dôchodku v roku 2024Garancia

13.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Starostlivosť o zamestnanca zo strany zamestnávateľa v roku 2024Garancia

12.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Neplatná výpoveď podaná zamestnancovi zo strany zamestnávateľaGarancia

9.2.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 3. 2024Garancia

9.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Spracovanie osobných údajov v žiadosti o teleprácuGarancia

8.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Znižovanie počtu pracovných síl na pracoviskuGarancia

7.2.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Inner game - zvyšovanie pracovnej výkonnosti na pracoviskuGarancia

6.2.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracovné právo v roku 2024ZáznamGarancia

6.2.2024, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:22

Prístupné pre: HR v praxi profi plus

Úlohy a význam celoživotného vzdelávania na pracoviskuGarancia

5.2.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Tradičné aj moderné metódy výberu zamestnancovGarancia

2.2.2024, Mgr. Dominika Kollárová Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Praktický príklad na určenie výpovednej doby pri PN zamestnancaGarancia

1.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie odstupného pri opätovnom nástupe zamestnanca k rovnakému zamestnávateľoviGarancia

1.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálne trendy vo výbere a vyhľadávaní zamestnancovGarancia

1.2.2024, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Výpočet odstupného v praxi roku 2024Garancia

1.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktický príklad vzniku nároku na odstupné pri výpovedi z organizačných dôvodovGarancia

30.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 138 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmuGarancia

25.1.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rokGarancia

25.1.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 94 Dni pracovného pokojaGarancia

25.1.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 141 Dôležité osobné prekážky v práciGarancia

25.1.2024, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenkeGarancia

25.1.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus